За Нас

АС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ ЕООД

Фирмата е създадена през 1999, а административно обособена самостоятелно, в началото на 2000 г. като АС Перфект Сервиз ООД. През месец октомври 2017 година, дружеството е пререгистрирано като АС Перфект Сервиз ЕООД.

АС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ 06 ЕООД

Фирмата е създадена през 2006г.

Всички ние, сме преминали школовка в някои от най-големите фирми в бранша, като Института по хладилна и климатична техника, IMI, Dunham Bush, York, Trane, Carrier, Toshiba и др. В нашият екип, естествено, се подготвя и бъдещето ни, като работят и се обучaват млади хора. От 2006 до сега, голямата част от специалистите ни преминаха обучение и сертифициране в системата на Carrier и Toshiba, както и за новости в бранша, по принцип. Също така, немалка част са запознати с техниката и сертифицирани от Trane.
Добър атестат за нашата работа са изградените от нас системи, пълно или частично, за климатизация, вентилация и хладилно оборудване в обекти като:
1. Офис сгради
2. Административни сгради
3. Нецивилна програма за оборудване на помещения с апаратура
4. Част от контролни зали на мобилни оператори
5. Вериги бензиностанции
6. Хотели
7. Пицарии
8. Търговски вериги за хранителни стоки
9. Вериги за бързо хранене
10. Офиси и частни домове
Дружествата се представляват и управляват от Светослав Малинов.
Стремежът нa АС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ е да се развива успешно в следните направления:
• Проектиране и изграждане на климатични и вентилационни инсталации със съоръжения от висок клас
• Гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
• Абонаментно сервизно обслужване на климатични, хладилни и вентилационни системи
• Консултиране при проектирането на климатични и вентилационни системи със специални изисквания
• Нестандартни технически решения
• Консултиране на клиенти при избор на подходящи технически решения и съоръжения
icon19-free-img-large

В момента, Нашата компания извършва представяне и сервиз на съоръженията “Carrier” класно хладилно оборудване, както и дистрибуция на висококачествени марки. Работим и сервизираме техниката на CIAT.

Сервизиране в частта хладилна, вентилационна
и климатична техника

– Гаранционен сервизен ангажимент за територията на България – хладилни и климатични съоръжения
– Цялостен абонамент и сервиз на национално ниво

– Сервиз на Кериър Хладилни Системи като основен партньор
– Изграждане на климатични и вентилационни инсталации със съоръжения от висок клас

– Гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
– Абонаментно сервизно обслужване на хладилни, климатични и вентилационни системи

– Нестандартни технически решения и изпълнения
– Консултиране на клиенти при избор на подходящи технически решения и съоръжения

В момента Наши партньори за съответното оборудване са както следва:

– Климатични съоръжения от всякакъв тип – Toshiba, CIAT
– Kонвектори – АТС, CIAT
– Водоохлаждащи агрегати – Carrier, CIAT
– Климатични камери – Carrier, CIAT
– VRF системи – Toshiba
– Специализирани съоръжения и CloseControl – Tecnair, CIAT
– Вентилационни системи и оборудване – ATC
– Хладилно оборудване – Carrier

Основни видове дейности

Поддръжка и сервиз на Хладилна, Климатична, вентилационна и отоплителна техника – 24/7 365
Изследване, анализ на системи и оборудване за климатизация, изготвяне и изпълнение на предложение за реинженеринг, ремонт или подмяна на оборудването за по енергоефективна, устойчива и надеждна работа
Доставка и монтаж на оборудване за климатизация на офиси, хотели, производствени предприятия и други

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ?

– Над 20годишен опит в монтаж, поддръжка и сервиз на климатично и хладилно оборудване
– Екип от специалисти с необходимата квалификация и опит да се грижат за Вашето оборудване
– Национално покритие за територията на България
– Възможност за реакция между 24 и 6 часа от подадения сигнал в зависимост от оборудването и нуждите на обекта
– Критични резерни части и хладилни агенти на склад
– Гаранция за качество на предоставените услуги на базата опита и доволни клиенти

ЕКИП

Фирмата разполага с над 20 автомобила и над 50 служители и партньори, за обезпечаване на всякакви дейности на национално ниво.
Обособени са в бази на 10 места в цялата страна.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Вериги от супер и хипермаркети

Качеството на хранителните продукти, както и работата на магазина зависят от непрекъснатата работа на Хладилната и Климатичната инсталация. Тук от особенна важност са – ресурса на квалифицирани техници и инженери с подходящи умения и опит, както и наличността на резервни части на склад, за да може възникналите повреди да се отстраняват своевременно в рамките на часове след възникването им и работата на обекта с клиенти да не бъде прекъсвана
Вериги от бензиностанции

Нашите екипи са 24/7 на разположение за всеки възникнал проблем с климатичната или хладилната инсталация на обекта. С набора от резервни чести и хладилни агенти на склад сме в състояние да гарантираме своевременното решение на всеи въдникнал проблем. Също така с оглед 24/7 функционирането на това оборудване при сезонните профилактични обслужвания правим анализ на състояниието на оборудването и правим обосновани предложения за ремонт и/или подмяна с цел по енергоефективна, устойчива и надеждна работа
Телекомуникационен и IT сектор

Свързанноста в наши дни е топ приоритет – непрекъснатата работа на телекомуникационното оборудване е свързана с прецизно поддържане на пааметрите на микроклимата – температура и относителна влажност. В тази връзка се налага през лятото не само да охлаждаме въздуха, но и да го изсушаваме допълнително а през зимата да га затопляме и овлажняваме. Този процес се постига най-добре с т.нар. Прецизни Климатизатори – close control units. Ние имамае дългогодишен опит с водещите производители на такова оборудване и задълбочени познания в правилната експлоатаця и поддръжка на такова оборудване, за постигане на устойчива и надеждна работа на тези системи.
Офис сгради

Ние имаме един по-различен поглед към офис сградите. Според нас това са основните акценти при изследванетo и анализа на това оборудване:
– Енергийна ефективност – Надеждност на оборудването – Комфорта и продуктивността на хората, които обитават офиса, зависи от много фактори: температура на усещане; правилна организация на въздухообмена; количество пресен въздух съобразено с хората и други фактори.
Ние ще направим анализ на Вашите системи и можем да предложим адекватно решение за подобряване на работата им
Индустриални сгради / Производства

– Хранително-вкусова промишленост
– Складове
– БЦ
Други

Независимо дали имате хладилна или климатична инсталация в къща, апартамент или каквато и да е друга, която според Вас се нуждае от професионален сервиз и поддръжка, ние бихме могли да се ангажираме с това